Klubi ajaloost 

OK "Orion" asutasid 92 entusiasti 1979. a. aprillikuus. Kõigepealt hakkasime osalema Tallinna orienteerumisneljapäevakute läbiviimisel. Ent juba 1980. a. suutsime käima panna viie-etapilise seeriavõistluse, mille sihiks seadsime pakkuda algoskustega orienteerujale heatasemelise korraldusega võistlust ja tehniliselt keerukamaid radu mitmekesistel maastikel. OK "Orion" seeriavõistlus pidas vastu kuni 1997 aastani, seega tervelt 17 suvehooaega. Seeriavõistluse esimesel hooajal oli 748 startijat. Startijate rekord - 2432 suunistujat - püsib siiani aastast 1989.

Pea igal hooajal oleme võtnud enda kanda mõne suurema võistluse korraldamise, stardi- või finisikohtunike töö. Klubi liikmed on tegutsenud kohtunikena rahvusvahelistel võistlustel, näiteks Suunto Games, I Baltimere Mängud, 4Est, samuti jüriööjooksudel, "Kalevi" MV-l jm. Oleme korraldanud öise Eesti MV, XVII Suvejooksu Ardus ja korduvalt Tallinna MV.

Lisaks sellele oli meie klubi esimene, kes tutvustas nüüdseks Eestimaal laialdaselt levind SportIdent süsteemi laiale publikule aastal 2000, rahvusvahelisel 4 päevasel võistlusel 4EST. Kõik sujus ja meie pingutused kandsid vilja - Eestis on antud süsteem tõsiselt käigus. Kuna Orionile kuulub 60 SI jaama (pooled eesti jaamadest), siis oleme käinud siinpool ja sealpool õlga alla panemas.

Meie klubi liikmeskonda kuulus näiteks 2001 aasta Eesti esimene meesorienteeruja ning lisaks sellele on meil hetkeseisuga vägagi suure potensiaaliga meeskond ja naiskond. Meie edukad ja väsimatud veteranid ning paljulubavad algajad noored. 

Meil on kahte liiki fanaatikuid: ühed veavad ennastsalgavaltr klubi töökoormat, teised ei raatsi vahele jätta pea ühtki võistlust mistahes Eestimaa nurgas. Esimesena Eestimaa klubidest alustasime Internetis oma infoserveri pidamist aadressil http://www.rk.ee/orion. OK Orioni eelmise generatsiooni lehekülg võitis 90\'date algusepoole korraldatud mittetulundusühingute kodulehekülgede konkursil peaauhinna. Ja praegune moodsam lehekülg on täisautomaatne, baseerudes andmebaasidel. Aastal 2001 registreerisime oma domeini orion.ee ja nüüdsest saate meid kätte aadressilt http://www.orion.ee.

Klubi esimene esimees akadeemik Udo Margna on kunagi "Spordilehes" kirjutanud: "... Liialdamata võib lugeda orienteerumise plussiks asjaolu, et nähtamatute kaasvõistlejate saatjaskond on igal metsaskäijal olemas, olgu ta siis algaja või kogemustega orienteeruja... Suure pere olemasolu, igal mängutasandil tekkiv sõbralikult konkureeriv seltskond, mille ühistegevus on hädavajalik, et selle ühisliikmete jõupingutus leiaks mõtestatuse, ja kus teisalt ka iga üksiku panus on oluliseks killuks, ilma milleta mosaiik ei saaks täiuslik... Orienteerumisrajad kutsuvad ja sa leiad vastupandamatult, et pead ikka ja jälle keerama punavalge tähise järgi maanteelt kõrvale, sinna, kus plats ja rajad on valmis seatud ja su sõbradki tõttavad".